CrossFit. Lördag kl:15.00

Ledare: Jeanette 0736-872445 &

Anna 0736-739632

konditionsträning. Tisdag kl:20.00

Ledare: Karin Bergqvist

 Torsdag kl:19.00

Ledare Step/Styrka: Jeanette

Ledare Cirkelträning: Klas Forsberg

Alla Välkomna att pröva på.

Åldersgräns för styrketräningen 16år.

För aktuell information.

Besök vår facebooksida

 Träningsschema rodd

Damer

Tisdag 19:30, Torsdag 18:30, Söndag 10:00


Herrar

Tisdag 18:30, Torsdag 19:30, Söndag 11:00


Motion

Onsdag 19:30, Söndag 18:00 och 19:00


Juniorer


Ej klart

Nyheter:

2018-12-21

God Jul och God Fortsättning

önskar Björkö Roddklubb

Hitta träningsformen och tiden som passar dig bäst.

Snart gemensam roddpass – kom och prova

INTEGRITETSPOLICY -

 

Så här behandlar vi din personuppgift Jag FÖRENINGEN BJÖRKÖ RODDKLUBB (nedan kallad Föreningen)

Föreningens behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att föreningen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy och besöka www.datainspektionen.se för vidare information om personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss.

Denna integritetspolicy beskriver hur Föreningen Björkö Roddklubb behandlar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Föreningen Björkö Roddklubb, org. nr. 857209-6645, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att alla behandling sker i lagligt och korrekt sätt.

Hur får Föreningen dina personuppgifter?

Föreningen samlar in personuppgifter som du lämnar till oss vid ansökan om medlemskap i föreningen. Föreningen kan även samla personuppgifter från andra källor, såsom från privata och offentliga register, för att komplettera uppgifterna som du angav i din ansökan.

Vilka uppgifter behandlas?

Föreningen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, postadress eller information som är nödvändig för föreningen att hantera och administrera din ansökan och uppfylla våra åtaganden till dig.

Varför behandlar Föreningen uppgifter om dig?

Föreningen kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

- Registrera och lagra i Föreningens dataregister

- Manage and administer your application for membership

- Provide statistics

- Enter your name in the Association's activity report and on the Association's website

or other corresponding channels - Publish photos to you on Föreningens webbsida eller andra motsvarande kanaler

- Jag vill kontakta dig med kompletterande frågor eller meddelanden avseende ditt medlemsskap.

När har Föreningen rätt att behandla dina personuppgifter?

Föreningen har rätt att behandla dina personuppgifter när du har lämnat din tillåtelse till behandlingen eller om Föreningen har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du godkänner.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Föreningen. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Föreningens revisorer, till ledningen för Svenska Roddförbundet samt till myndigheter efter förfrågan.

Föreningen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om Föreningen inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Föreningen eller tredje parts rättigheter.

Föreningen does not transfer your personal data to countries outside of the EU / EEA unless specifically stated when you provide your personal information to us.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du beviljar medlemskap i Föreningen så sparas dina personuppgifter så länge du är medlem i Föreningen. När du väljer att utträda ur Föreningen så raderar Föreningen alla dina personuppgifter vid slutet av kalenderåret under vilken din utträde sker.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Föreningen behandlar om dig.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättat.

Du har rätt att begära att Föreningen raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller överför dina personuppgifter till andra personuppgifter ansvarig samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Sådan rätt omfattar inte hantering av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet som behandling på grund av bokföringslagen.

Begäran om registerutdrag, information eller felaktiga uppgifter mm skickar du till:

styrelsen@bjorkoroddklubb.se

You also have the right to file a complaint with the Data Inspectorate, which is the supervisory authority for the processing of personal data.

Så här skyddar dina personuppgifter

Föreningen skyddar din integritet. Föreningen vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för varje enskild fall för att skydda dina personuppgifter från obehörig tillgång och användning samt för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Föreningen kan vidta ändringar av innehållet i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Föreningens webbsida.

Kontakt information

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vår behandling av din personliga information på adressen

styrelsen@bjorkoroddklubb.se Denna integritetspolicy gäller från 2018-05-25

Kontaktpersoner

Dam

Britta Svensson tel. 0703 527 879


Herr

Britta tel. 0703 527 879

Jeanette tel. 0704 613 022


Motion

Klas Forsberg tel. 961213

 Anslagstavla:

Vi anordnar charterrodd för företag och privata grupper.

Mer info om priser mm hittar man på Charter-sidan.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter per kalenderår 2018 (gäller alla som deltar i våra aktiviteter):


Juniorer (upp till 18 år): 100 kronor och då ingår all träning utan extra avgift.

Vuxna: 250 kr

Hel familj (skrivna på samma adress): 500 kr


För de vuxna medlemmar som tränar, så tillkommer träningsavgifter:


500 kr helår för samtliga träningsaktiviteter: rodd, gympa, styrka, step, Crossfit, skidor

300 kr för inomhusträning på vår- respektive hösttermin (som alternativ till helår)

300 kr enbart rodd per år

300 kr enbart skidor per år


Passiv stödmedlem: 50 kr per år


PlusGiro: 27 65 87-3 (Ange vilken person och avgift inbetalningen gäller)

Björkö Roddklubb har fått en egen shoppinggalleria på nätet. Varje gång du beställer något av dessa nätbutiker via Sponsorhuset så tillfaller ett sponsor-bidrag Björkö Roddklubb utan att det kostar dig något extra. Handlar du på nätet så gör det via länken ovan och stöd klubben.

Klubben har avtal med Team Sportia Backaplan. Som klubbmedlem går man till butiken, blir medlem i deras sportklubb och talar om att man är medlem i Björkö Roddklubb så får man rabatt.